Zakelijk leasenPrivate FietsleaseB2B LoginContact
Het fietsplan
Partners
Over ons
Mijn leasefiets
Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. In dit document leggen wij uit waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen deze gegevens bewaard worden. Daarnaast beschrijven we al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken. U leest op dit moment de privacyverklaring van Fietslease Holland. Fietslease Holland is dé zakelijke fietslease aanbieder van Nederland. Wij staan voor het zo makkelijk mogelijk maken van zakelijk fietsen, op welke manier dan ook.

In bepaalde situaties worden er gegevens van u door ons verzameld. Omdat wij veel waarde hechten aan transparantie hebben wij getracht zo helder mogelijk weer te geven wat er met deze gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom deze gegevens kunt aangeven.

Mocht u het niet eens zijn met het gebruik van uw gegevens door Fietslease Holland, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

<p> Leasejefiets B.V.</br> Grote Esch 1001</br> 2841 MJ Moordrecht</br> </p> <p> www.fietsleaseholland.nl [email protected] 085 – 90 22 111 </p> <p> KvK: 94006970 BTW: NL866601077B01 IBAN: NL22 INGB 0006 8926 38 </p>

Gegevens & doel Bij het gebruiken van onze website en/of onze diensten laat u bepaalde gegevens achter. Het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens gebeurd alleen als deze door u persoonlijk zijn opgegeven.

Orderverwerking Als particulier of bedrijf kunt u direct op onze website een leasefiets aanvragen. Hiervoor vragen wij middels het aanvraagformulier een aantal persoonsgegevens van u. Dit zijn de volgende gegevens:

Bij een particuliere aanvraag:

 • Uw volledige naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Geboortedatum

Bij een zakelijke aanvraag hebben wij aanvullend de volgende gegevens nodig:

 • Bedrijfsnaam
 • Kvk-nummer
 • BTW-nummer
 • IBAN

In aanvulling op deze gegevens kunnen wij voor een juiste orderverwerking nog vragen om financiële gegevens. Deze financiële gegevens worden enkel gebruikt voor het vaststellen van de financiële haalbaarheid van de uitvoering van deze order. Na een aanvraag zullen wij u via mail of telefonisch op de hoogte houden van de voortgang van de aanvraag en/of bestelling.

Verstrekking gegevens particulieren aan EDR Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie over EDR en hoe EDR uw privacy waarborgt en uw privacy rechten zoals uw recht op inzage, bezwaar, wijziging en verwijdering, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. ⁠

Verstrekking gegevens bedrijven aan EDR ⁠Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/de leiding van de onderneming. EDR Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Voor meer informatie over EDR en hoe EDR uw privacy waarborgt en uw privacy rechten zoals uw recht op inzage, bezwaar, wijziging en verwijdering, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

Analytics Onze website verzamelt uw gegevens om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Dit doen wij met Google Analytics. Alle gegevens die Google Analytics verzamelt zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Gegevens die Google Analytics verzamelt zijn bijvoorbeeld de duur van uw websitebezoek en de pagina’s die u bezoekt. Zakelijk gebruik website Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Verstrekking aan derden Sommige gegevens die wij van u verzamelen verstrekken wij aan derden. Dit doen wij enkel wanneer dit noodzakelijk is voor de goede afhandeling van een order of aanvraag. Er worden gegevens van u verstrekt aan derden in de volgende gevallen:

 • Aflevering op locatie
 • Serviceverlening op locatie
 • Verzekering van objecten

Wanneer wij gegevens aan een derde partij verstrekken zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Maatregelen die wij hiervoor nemen zijn onder meer een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt ook bepaald dat uw gegevens worden verwijderd indien deze niet meer nodig zijn. Naast de genoemde gevallen zullen wij uw gegevens niet zonder overleg met u aan een derde verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat de gegevens regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan noodzakelijk. Dit betekend dat uw gegevens maximaal twee jaar na actief gebruik zullen worden bewaard. Dit is uitgezonderd van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht. Mocht een andere termijn gelden voor specifieke gegevens, zullen wij dit met u overleggen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage en correctie U kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice om uw gegevens op te vragen of in te zien.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.