Zakelijk leasenPrivate FietsleaseB2B LoginContact
Het fietsplan
Partners
Over ons
Mijn leasefiets
Disclaimer

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Fietslease Holland spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op onze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fietslease Holland

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fietslease Holland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fietslease Holland en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fietslease Holland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.