Private lease

Veelgestelde vragen

Hier vind je alle veelgestelde vragen over een private lease overeenkomst. Ben je op zoek naar informatie en vragen over een zakelijke lease? Klik dan hier!

Geen resultaten gevonden.

Aanvraag

Waarom is acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor ons belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij uw persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een leaseovereenkomst financieel verantwoord is, werkt Fietslease Holland samen met Elbuco. Zij voorzien ons van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van uw persoonlijke situatie.

Hoe verloopt het acceptatieproces?

Nadat je hebt aangegeven welke fiets je wil en je de gegevens hebt ingevuld, krijg je van Fietslease Holland een bevestiging van je aanvraag. Fietslease Holland neemt dan op werkdagen binnen 24 uur contact met je op. Je hoort van ons of je aanvraag geaccepteerd is of niet. Bij een positieve toetsing wordt je gevraagd om de benodigde documenten voor het opstellen van de contractstukken te uploaden op de website van Fietslease Holland. Indien alle benodigde documenten compleet zijn, zult u binnen twee werkdagen het leasecontract per mail ontvangen.

Wat moet ik aanleveren voor acceptatie?

Wij vragen je slechts beperkte informatie aan te leveren.

 • Voorletters
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Vast of mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum
Heb ik een bedenktijd?

Ja, je hebt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je de leaseovereenkomst hebt ondertekend en hebt voorzien van een datum. Indien je geen datum invult, gaat de bedenktijd pas in zodra Fietslease Holland de getekende overeenkomst heeft ontvangen.

Kan ik van de bedenktijd af?

Ja, als je niet 14 dagen wilt wachten, dan kun je afstand doen van de bedenktijd. Je moet hiervoor een Afstandsverklaring Bedenktijd ondertekenen bij Fietslease Holland op kantoor of bij de leverende dealer, waarbij Kedin Consumenten Lease het document medeondertekent. Na ondertekening van de Afstandsverklaring Bedenktijd, betaal je de eventuele afgesproken aanbetaling en zal Fietslease Holland de fiets direct bestellen bij de dealer.

Acceptatie

Waarom is acceptatie nodig?

Het is voor jou en voor ons belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij uw persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een leaseovereenkomst financieel verantwoord is, werkt Fietslease Holland samen met Elbuco. Zij voorzien ons van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van uw persoonlijke situatie.

Hoe verloopt het acceptatieproces?

Nadat je hebt aangegeven welke fiets je wil en je de gegevens hebt ingevuld, krijg je van Fietslease Holland een bevestiging van je aanvraag. Fietslease Holland neemt dan op werkdagen binnen 24 uur contact met je op. Je hoort van ons of je aanvraag geaccepteerd is of niet. Bij een positieve toetsing wordt je gevraagd om de benodigde documenten voor het opstellen van de contractstukken te uploaden op de website van Fietslease Holland. Indien alle benodigde documenten compleet zijn, zult u binnen twee werkdagen het leasecontract per mail ontvangen.

Wat moet ik aanleveren voor acceptatie?

Wij vragen je slechts beperkte informatie aan te leveren.

 • Voorletters
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Vast of mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum

Betalen

Wat zit er in de maandlasten?

De leasefiets van Fietslease Holland is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de fiets, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, casco verzekering, 24/7 pechhulp en BTW.

Zijn de maandlasten inclusief BTW?

Ja, de maandtermijn is inclusief het op dat moment geldende BTW-percentage.

Hoe betaal ik mijn maandlasten?

De maandlasten worden elke maand automatisch geïncasseerd middels een automatisch incasso. Je tekent hiervoor een SEPA machtiging direct bij het afsluiten van het contract.

Zijn er opstartkosten?

Nee!

Krijg ik een BKR registratie?

Nee, we melden deze overeenkomst niet aan bij het BKR. Dit omdat het hier niet om een financieel product gaat, maar om een abonnement. Een huidige BKR registratie heeft dus ook geen invloed op het krijgen van een leasecontract.

Kan ik een aanbetaling doen?

Ja, het is mogelijk om maximaal 500 euro aan te betalen.

Ik heb een vraag over betaling of incasso?

Als je vragen hebt over de betaling van de maandtermijnen of de automatische incasso, dan kun je contact op nemen met Fietslease Holland. Zij zullen je indien nodig doorverwijzen naar de juiste afdeling bij Elbuco.

Contract

Kan ik mijn contract tussentijds opzeggen?

In principe niet, maar als er sprake is van overmacht kun je altijd contact met ons opnemen. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

Wij doen uiteraard enorm ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter toch zo zijn dat je niet tevreden bent met onze dienstverlening. Je kunt dan altijd contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of chat. In alle gevallen nemen we je klacht erg serieus en zullen we er alles aan doen je zo snel mogelijk tevreden te stellen!

Wat gebeurd er aan het einde van het contract?

Dan kun je de fiets van ons overnemen, of deze inruilen tegen een nieuwe! Tegen het einde van de leaseovereenkomst nemen we hierover contact met je op.

Welke looptijden zijn er mogelijk?

De leaseovereenkomst loopt minimaal 36 maanden en maximaal 48 maanden. Dit wordt vooraf afgesproken in de leaseovereenkomst.

Wat zit er in de maandlasten?

De leasefiets van Fietslease Holland is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de fiets, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, casco verzekering, 24/7 pechhulp en BTW.

Zijn de maandlasten inclusief BTW?

Ja, de maandtermijn is inclusief het op dat moment geldende BTW-percentage.

Kan de verzekering uit de leaseovereenkomst worden gehaald?

Nee, de Cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte onderdelen van de leaseovereenkomst.

Wanneer is de overeenkomst afgelopen?

De leaseovereenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseovereenkomst eindigt ook op het moment dat de fiets door jou is ingeleverd nadat de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden door of namens Elbuco.

Wat moet ik doen met de fiets aan het einde van de overeenkomst?

Als de looptijd van de leaseovereenkomst is verstreken of deze is beëindigd, dien je de fiets in te leveren bij de dichtstbijzijnde Fietslease Holland dealer. Daar is men bekend met de innameprocedure van Fietslease Holland. Zorg er wel voor dat dit op tijd gebeurt, en de fiets compleet is. Anders kunnen we extra kosten in rekening brengen.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de fiets?

Bij het inleveren van de fiets dient deze schoon en zonder schade te zijn. Indien de fiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat je eigen accessoires vooraf worden verwijderd, dat alle bij de fiets behorende documenten, sleutels en accessoires worden ingeleverd en dat eventuele schade al vooraf gemeld is bij Fietslease Holland. Alle zaken die op of aan de fiets zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van Fietslease Holland.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de fiets?

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan jou worden doorbelast met een maximum eigen bijdrage per schade.

Diefstal

Wat is het eigen risico van de verzekering?

Je betaalt geen eigen bijdrage bij diefstal. Bij een schadegeval is dit € 25,- per gebeurtenis.

Wat moet ik doen als mijn fiets gestolen is?

Geef diefstal van je fiets altijd zo snel mogelijk door aan Fietslease Holland. Je kunt dit hier direct online regelen. Het kan ook telefonisch of bij de dealer die je fiets heeft uitgeleverd. Doe daarnaast ook direct aangifte van diefstal bij de politie en stuur een kopie naar Fietslease Holland.

Krijg ik bij diefstal een nieuwe fiets?

Bij diefstal van de fiets stopt de leaseovereenkomst. Is dat binnen 12 maanden nadat je contract gestart is? Dan kies je een nieuwe fiets uit en wordt een nieuwe leaseovereenkomst gesloten. Is de fiets langer dan 12 maanden na de start van het contract gestolen? Dan kies je zelf of je een nieuwe leaseovereenkomst afsluit.

Wat is het eigen risico bij diefstal?

Er is voor jou geen eigen risico als de fiets wordt gestolen en je de 2 fietssleutels inlevert samen met een kopie van de aangifte bij de politie. Indien je niet kunt aantonen dat de fiets daadwerkelijk op slot stond of je geen aangifte doet, dan dien je de verplichtingen uit de leaseovereenkomst te blijven na komen.

Einde contract

Wanneer is de overeenkomst afgelopen?

De leaseovereenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De leaseovereenkomst eindigt ook op het moment dat de fiets door jou is ingeleverd nadat de leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden door of namens Elbuco.

Wat moet ik doen met de fiets aan het einde van de overeenkomst?

Als de looptijd van de leaseovereenkomst is verstreken of deze is beëindigd, dien je de fiets in te leveren bij de dichtstbijzijnde Fietslease Holland dealer. Daar is men bekend met de innameprocedure van Fietslease Holland. Zorg er wel voor dat dit op tijd gebeurt, en de fiets compleet is. Anders kunnen we extra kosten in rekening brengen.

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de fiets?

Bij het inleveren van de fiets dient deze schoon en zonder schade te zijn. Indien de fiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat je eigen accessoires vooraf worden verwijderd, dat alle bij de fiets behorende documenten, sleutels en accessoires worden ingeleverd en dat eventuele schade al vooraf gemeld is bij Fietslease Holland. Alle zaken die op of aan de fiets zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van Fietslease Holland.

Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de fiets?

Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan jou worden doorbelast met een maximum eigen bijdrage per schade.

Levering

Wanneer krijg ik mijn fiets?

We streven altijd naar een levering binnen drie weken. Mocht het aangevraagde model niet meer leverbaar zijn of de levertijd langer zijn dan drie weken, nemen we even contact op.

Leveren jullie in het buitenland?

We leveren helaas niet in het buitenland. Uiteraard mag je de fiets wel zelf meenemen naar het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie!

Door wie wordt de fiets geleverd?

Zodra Fietslease Holland het getekende leasecontract heeft ontvangen en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken of je van de bedenktijd afstand heeft gedaan, wordt de fiets door Fietslease Holland besteld bij de dealer (waar je de aanvraag heeft gedaan).

Onderhoud & reparatie

Is het mogelijk om extra garantie bij te kopen?

Het is niet nodig om extra garantie bij te kopen omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in de leaseovereenkomst. Je loopt dus bij normaal gebruik geen risico.

Waar kan ik naartoe voor onderhoud en/of reparatie?

Je kunt voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden naar elke officiële Fietslease Holland dealer (zie hiervoor www.fietsleaseholland.nl). Het is wel van belang om direct bij deze dealer aan te geven dat het een fiets is van Fietslease Holland en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik toestemming nodig voor onderhoud of reparatie?

Nee, dat is voor reparatie niet nodig, behalve als schade is ontstaan door een ongeluk. Je maakt zelf een afspraak met de officiële Fietslease Holland dealer, die vervolgens toestemming voor de werkzaamheden vraagt bij Fietslease Holland. Kosten die voortvloeien uit onkundig gebruik en/of buitensporige slijtage worden door Fietslease Holland aan jou doorbelast. Het is wel van belang om bij deze dealer aan te geven dat het een fiets is van Fietslease Holland en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus bij normaal gebruik niet zelf hoeft te betalen.

Heb ik recht op vervangend vervoer tijdens onderhoud of reparatie?

In de leaseovereenkomst is geen vervangende fiets opgenomen. Je kunt met de Fietslease Holland dealer afspraken maken over een vervangende fiets.

Mag ik een onderhoudsbeurt overslaan?

De kwaliteit van de leasefiets kan alleen gegarandeerd worden als de fiets op gezette tijden een onderhoudsbeurt krijgt. De eerste controlebeurt vindt plaats 3 maanden na de levering van de fiets en daarna jaarlijks. Je bent zelf verantwoordelijk om de fiets tijdig bij de aangesloten dealer te brengen. Indien je de fiets bij herhaling niet tijdig een onderhoudsbeurt laat geven kan dit leiden tot opzegging van de leaseovereenkomst. Fietslease Holland herinnert je periodiek aan deze onderhoudsbeurten.

Mag ik zelf reparaties uitvoeren aan de fiets?

Als blijkt dat Fietslease Holland bij latere reparaties hogere kosten heeft doordat jij zelf eerder reparaties uitvoerde, dan komen deze extra kosten voor eigen rekening. Wij raden je daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het belangrijk dat je zelf regelmatig de bandenspanning en het accuniveau controleert en op het juiste niveau brengt.

Welke reparaties worden niet door Fietslease Holland vergoed?

In principe komen alle reparaties voor vergoeding in aanmerking. Bij sommige categorieën fietsen is de vergoeding voor bepaalde onderdelen (zoals banden, remblokken, ketting (of riem), cassette en tandwielen) beperkt tot één keer per jaar. Voor meer informatie, zie www.fietsleaseholland.nl

Deze beperking geldt alleen voor de categorieen, ongeachte of de fiets elektrisch is:

 • Mountainbike
 • Racefiets
 • Speed Pedelec (45 km/u)
Kan ik onderhoud en/of reparatie ook in het buitenland laten uitvoeren?

Als de fiets in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, neem je eerst telefonisch contact op met Fietslease Holland voor overleg. Indien de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden in het buitenland uitgevoerd moeten worden, dan betaal je deze vooruit en kunnen de kosten bij Fietslease Holland gedeclareerd worden als je terug bent in Nederland. Wij bevestigen dit altijd vooraf per email.

Pech

Wat moet ik doen bij pech?

Indien je verder dan 1 kilometer van je vertrek- of aankomst locatie stil komt te staan met pech aan je fiets, dan neem je contact op met onze pechhulp. Je hebt een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen je verder op weg, brengen je naar de dichtstbijzijnde dealer of naar de locatie waar je vandaan komt. De pechhulp kun je ook inschakelen als je tijdens de fietsrit letsel hebt opgelopen als gevolg van lichamelijke problemen door een medische oorzaak waardoor je niet verder kunt fietsen of naar uw eindpunt. Pech onderweg geldt niet bij een lege accu.

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Fiets Service nodig?

Nee, voor de leasefiets is deze niet nodig, want Fietslease Holland biedt internationale pechhulp. Je kunt wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht Fiets Service.

Wat moet ik doen als ik een ongeluk heb gehad met de fiets?

Een ongeluk kan zijn ontstaan door je eigen schuld of door een ander. In alle gevallen raden wij je aan om direct telefonisch contact op te nemen met Fietslease Holland, zelfs indien er ogenschijnlijk geen schade aan je fiets is. Wij kunnen je adviseren over de mogelijkheden van verhalen van de kosten bij letselschade.

Schade

Wat is het eigen risico van de verzekering?

Je betaalt geen eigen bijdrage bij diefstal. Bij een schadegeval is dit € 25,- per gebeurtenis.

Waar kan ik schade aan de fiets laten herstellen?

Indien je schade hebt, neem je contact op met Fietslease Holland en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden. Je dient alle schades te melden aan Fietslease Holland.

Wat gebeurd er als de fiets total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de fiets technisch of economisch total loss is. Je kunt daarna een nieuwe fiets uitkiezen en wederom gebruik maken van een leasefiets via Fietslease Holland. Binnen 12 maanden van het eerste contract gaan we een nieuwe leaseovereenkomst met je aan, na 12 maanden is het je eigen keuze om opnieuw een leaseovereenkomst via Fietslease Holland aan te gaan.

Verzekering

Welke verzekeringen zijn opgenomen in de lease?

In de leaseovereenkomst is een cascoverzekering inbegrepen. Tevens zijn een Ongevallen Opzittenden Verzekering en een Verhaalrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.

Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten?

Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de Leaseovereenkomst opgenomen.

Wat is het eigen risico van de verzekering?

Je betaalt geen eigen bijdrage bij diefstal. Bij een schadegeval is dit € 25,- per gebeurtenis.

Geldt er een ander eigen risico voor jonge berijders?

Nee, Fietslease Holland hanteert geen andere eigen bijdrage voor jonge berijders.

Kan de verzekering uit de leaseovereenkomst worden gehaald?

Nee, de Cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte onderdelen van de leaseovereenkomst.

Zijn accessoires meeverzekerd?

Accessoires die zijn opgenomen in de leaseovereenkomst zijn standaard meeverzekerd. Zelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn echter niet meeverzekerd in de leaseovereenkomst.

Kan de verzekering aangepast worden?

Nee, voor de looptijd van de leaseovereenkomst staat de verzekeringspremie vast.

Mag ik met de fiets naar het buitenland?

Je mag met je leasefiets naar het buitenland. De Cascoverzekering biedt een werelddekking, de Ongevallen Opzittende Verzekering, Verhaalsrechtsbijstand Verzekering en de pechhulp bieden in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Raadpleeg voor details altijd de verzekeringsvoorwaarden.

Wat moet ik doen als mijn fiets gestolen is?

Geef diefstal van je fiets altijd zo snel mogelijk door aan Fietslease Holland. Je kunt dit hier direct online regelen. Het kan ook telefonisch of bij de dealer die je fiets heeft uitgeleverd. Doe daarnaast ook direct aangifte van diefstal bij de politie en stuur een kopie naar Fietslease Holland.

Krijg ik bij diefstal een nieuwe fiets?

Bij diefstal van de fiets stopt de leaseovereenkomst. Is dat binnen 12 maanden nadat je contract gestart is? Dan kies je een nieuwe fiets uit en wordt een nieuwe leaseovereenkomst gesloten. Is de fiets langer dan 12 maanden na de start van het contract gestolen? Dan kies je zelf of je een nieuwe leaseovereenkomst afsluit.

Wat is het eigen risico bij diefstal?

Er is voor jou geen eigen risico als de fiets wordt gestolen en je de 2 fietssleutels inlevert samen met een kopie van de aangifte bij de politie. Indien je niet kunt aantonen dat de fiets daadwerkelijk op slot stond of je geen aangifte doet, dan dien je de verplichtingen uit de leaseovereenkomst te blijven na komen.

Waar kan ik schade aan de fiets laten herstellen?

Indien je schade hebt, neem je contact op met Fietslease Holland en overleggen wij waar de schade hersteld kan worden. Je dient alle schades te melden aan Fietslease Holland.

Wat gebeurd er als de fiets total loss is?

De leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de fiets technisch of economisch total loss is. Je kunt daarna een nieuwe fiets uitkiezen en wederom gebruik maken van een leasefiets via Fietslease Holland. Binnen 12 maanden van het eerste contract gaan we een nieuwe leaseovereenkomst met je aan, na 12 maanden is het je eigen keuze om opnieuw een leaseovereenkomst via Fietslease Holland aan te gaan.