KlantenserviceKlantenservice
Krijg ik een BKR-registratie?

Krijg ik een BKR-registratie?

Nee, zakelijk is het niet mogelijk om BKR-registratie te krijgen. Alleen zzp’ers die voor financial lease kiezen, ontvangen BKR-registratie.